Cveće je izraz ljubavi, pažnje, gest dobrih i iskrenih namera, lepih želja,
a ponekad i traženje oproštaja....